041 33 32 32 15

درباره آتلیه فریدا

زمان می گذرد؛ زمانه هم. بر چشم به هم زدنی کودکی ات تمام شده و جوان می شوی!

و پیری فرامی رسد…

به خاطراتمان که بیاندیشیم، گاه صفحات خالی ای را می یابیم که “ای کاش” های ما را تشکیل داده اند. همان روزهایی که می بایست ثبت شان می کردیم و نکردیم.

هنر اما فراتر از زمان و زمانه، ماورای سن و جنس و مکان، قادر است ما را تا ابدیت جاودانه کند. خوب اگر بنگریم، طبیعت هارمونی خاصی را بین تمام هنرها آفریده؛ چنان چه روح انسان به تمام هنرها سر تعظیم فرود می آورد.

عکاسی اما، گویی هنری است که از هر هفت هنر اصلی الهام گرفته است.

 با ثبت تصاویر در قاب یک عکس، موسیقی آن لحظه را نقاشی کرده، سخنی از حس و حال آن لحظه ی روح را نوشته و شعری را در قالب یک نمایش ارائه می دهیم. آیا جز این نیست که با یک عکس هنری، حس را به بهترین خط ها، خطاطی می کنیم؟

آری! عکاسی به زعم ما هنری ماورای زمان و زمانه است. هنری که می تواند در دسترس آحاد مردم، پیر و جوان، بزرگ و کوچک قرار گیرد و با ایشان سخن از حس عکاس بگوید.

به قول “انسل آدامز”، استاد عکاسی : ” ما از طریق عکسی که با دوربین مان می گیریم، می توانیم به تمام کتاب هایی که خوانده ایم، تمام موسیقی هایی که تا به امروز شنیده ایم و تمام عشق ها و علاقه هایی که بین شان وجود داشته است، دست یابیم”. و این حقیقتی انکار نشدنی است. ژانر و یا ژانرهایی که در آن فعالیت می کنیم، گرچه در “صورت” می توانند با هم متفاوت باشند، لکن در “سیرت و ذات” خود یکسانند و آن : دغدغه ی هنرمند نسبت به جامعه خویش است. با این اوصاف، شایسته است که عکاسی را هنر “مردم شناسی” و در میان مردم بودن بنامیم.

و اگر عشقی نباشد، راهی انتخاب نمی شود. و اگر راهی انتخاب نشود مسیری پیموده نخواهد شد. گویی هفت شهر عشق را باید گشت تا به نهایت رسید.

علاقه ما به تجلی و تعالی هنر در شهر و دیارمان روز به روز با سرنهادن در این مسیر بیشتر و بیشتر می شود و چه زیباست که هیچ یک از روزهایمان شبیه دیگری نباشد. هر روز یک طلوع و غروب متفاوت را تجربه می کنیم و از آن روز بهترین فرصتها را می جوییم.

ما در پی ثبت حس و حال روزهای با شما بودن هستیم. روزهایی مملو از شادی و نشاط، روزهای پیشنهاد یک ازدواج، روزهای شنیدن صدای نوزادی در آغوش مادرش، روزهای پاگرفتن کودکتان، روزهای تقدیر از پدر و مادر و همسرتان…

روزهای مملو از اشک و لبخند.

روزهایی فراتر از زمان و زمانه.

روزهای جاودانه.

با تقدیم ادب و احترام

آتلیه هنری فریدا