041 33 32 32 15

درباره آتلیه فریدا

درباره آتلیه فریدا زمان می گذرد؛ زمانه هم. بر چشم به هم زدنی کودکی ات تمام شده و جوان می شوی! و پیری فرامی رسد… به خاطراتمان که بیاندیشیم، گاه صفحات خالی ای را می یابیم که “ای کاش” های ما را تشکیل داده اند. همان روزهایی که می بایست ثبت شان می کردیم و […]